למזמינים באתר בלבד הטבה של 100 ₪

אורחים לחישוב
סה"כ ₪

טיפ ותשר לחדר - 75 ש״ח

סה"כ ₪